Behöver du anlita en översättningsbyrå?

Är det så att du behöver anlita en översättningsbyrå? Du kanske har eget företag som erbjuder olika tjänster och behöver marknadsföra dig utomlands? Om du behöver en marknadsföring utomlands, eller om det är så att du får internationella kunder som behöver kunna förstå det du förmedlar, kan det vara en bra idé att låta en översättningsbyrå hjälpa till med själva marknadsföringsmaterialet. När det kommer till att nå kunder utomlands är kvaliteten på det som du säljer väldigt viktig. Det är också viktigt att kunden får rätt information om varan eller tjänsten som du erbjuder. Du vill ju inte att de ska missförstå det hela och bli missnöjda när de tror sig få en sak, men får en annan.

Översättning

Då är rätt slags översättning viktig i marknadsföringen. Det gäller att kunderna får rätt beskrivning av det som de är intresserade av. Det som händer om man väljer att anlita en översättningsbyrå, är att det då är översättare som översätter till sitt eget modersmål, som de är mest trygga med. Det krävs ju förstås att de förstår svenska och svenskans underförstådda meningar och facktermer.

Redigering

Om du klarar av att översätta själv, du kanske är två- eller tre-språklig och klarar av det hela på ett tillfredsställande sätt, kan det alltid vara bra att ha någon som inte är van vid texten och som redigerar den så att texten håller en ännu högre nivå. Det är alltid bra med någon som går igenom eventuella skrivfel, syftningsfel och liknande. Man blir lätt blind för de egna felen.

Fördelar med att anlita en översättningsbyrå

Om en översättningsbyrå anlitas går det snabbare än när man själv gör det. De är vana vid att översätta mängder med texter och har en snabb fart. Det är sällan man gör översättningar, men de som arbetar med detta varje dag, har alla saker aktuella i sitt huvud och har de rätta verktygen som ordböcker och liknande som är up-to-date. Därför går det snabbast att anlita en översättningsbyrå. 

Värt pengarna om du får in många nya kunder

Om du tycker det kostar mycket att anlita en översättningsbyrå, bör du tänka på att det som du lägger i resurser på en översättningsbyrå får du ju tillbaka när du får nya kunder. Vill du lyckas utomlands är det viktigt att dina anvisningar, bruksanvisningar och reklamtexter är så korrekta det bara går. Varje översättare kan bidra med sin kunskap. Det gäller då för dig som anlitar översättningsbyrån att vara noga och tala om vad det är du vill med översättningen.

17 Oct 2018