Bilskrot Stockholm - ta hand om bilen till slutet

Att vara bilägare innebär att man har ett ansvar. Detta ansvar sträcker sig hela vägen fram till slutet och där bilen - av olika skäl - måste skrotas. Att skrota en bil kan ske som en följd av att den inte längre fungerar, att värdet minskat och ligger under exempelvis kostnader för reparationer eller av den enkla anledningen att man inte längre har någon nytta av den - och ej heller kan få den såld.

Allt detta är skäl för en bilskrotning i Stockholm och det tips - och uppmaning - vi kan ge gällande en sådan är att anlita en auktoriserad bilskrot i Stockholm. Varför? Det finns många skäl till varför man som bilägare ska anlita en bilskrot i Stockholm.

Därför ska du välja en bilskrot i Stockholm

Det största skälet handlar om miljön. Tyvärr ser man att många bilägare skruvar av registreringsskyltar och annat som kan kopplas till den egna personen och sedan ställer bilen på en parkeringsplats eller i en skogsdunge. Detta innebär att bilen i fråga börjar rosta och att det sedan också kommer att läcka ut en massa gifter i naturen. Det är inte bara moraliskt förkastligt att göra så - det är även ett brott mot Miljölagen.

Väljer du en auktoriserad bilskrot i Stockholm så kommer din bil att skrotas i enlighet med alla lagar och regler. Alla kemikalier och exempelvis drivmedel töms ut, alla beståndsdelar som kan återvinnas delas upp - och används för att skapa nya bilar - och alla detaljer som kan komma till nytta hos andra bilägare separeras. Det senare är även det en viktig del av kretsloppet: du kan både köpa- och sälja delar av en bil hos en bilskrot - till väldigt bra priser.

Det handlar heller inte om någon större uppoffring. Det enda som krävs är ett ägarbevis och ett körkort för att bilen ska skrotas. I många fall kan man även betala för att få bilen hämtad - kostar ungefär 500 kronor. Det finns, helt enkelt, ingen anledning att göra fel: det rätta valet är att lämna in bilen till en bilskrot i Stockholm!

17 Oct 2022