Dags att välja bilskrot i Stockholm?

Dags att skrota bilen? Proceduren behöver inte alls vara bökig – du hittar lätt en bilskrot i Stockholm. Läs hur ditt motordrivna fordon smidigt blir del av den cirkulära marknaden.

Så länge bilen rullar som den ska är det lätt att som bilägare förälska sig i känslan av oberoende och frihet. Alla som någon gång ägt ett motorfordon av äldre årsmodell kan nog också relatera till det tråkigare stadiet i dess livscykel – när känslan av oberoende övergår till irritation över återkommande reparationer och utgifter som aldrig tycks ta slut. Den dag verkstadsbesöken är mer frekventa än de dagar ditt fordon pålitligt tar dig framåt kan det på allvar vara dags att överväga impulsen att ”skrota skiten”. Även krockskador som medför behov av omfattande reparationer kan föranleda behov av skrotning. På internet hittar du enkelt en bilskrot i Stockholm. Vänd dig till en auktoriserad skrot och lämna demonteringen i trygga händer. Proceduren är både säker och miljövänlig.

flertal bilar

Så går du tillväga

När du fattat beslutet att skrota din bil behöver resten inte vara komplicerad. Som ägare ansvarar du för att ställa av bilen – detta görs enkelt via internet eller skriftligen på ditt registreringsbevis. Bilen kan lämnas till en auktoriserad bilskrot. Du behöver då uppvisa legitimation, och del två av registreringsbeviset måste medfölja bilen för att bilskroten sedan ska kunna avregistrera den. I delar av landet, däribland Stockholmsområdet, erbjuder flera skotar även hämtning för en rimlig avgift. Att skrota bilar är annars kostnadsfritt i Sverige. Något annorlunda regler gäller för oregistrerade direktimporterade bilar, andra fordon samt bilar som saknar väsentliga delar. Kontakta en auktoriserad bilskrot för korrekt information om du har frågetecken kring ditt fordon.

Både enkelt och miljövänligt

När din bil lämnats eller hämtats till en auktoriserad bilskrot kan ditt miljösamvete vara rent. Ägandeskapet och ansvaret övertas av bilskroten som ombesörjer att allting går rätt till – bilen avregistreras hos Trafikverket innan den demonteras säkert. I enlighet med gällande miljölagar och EU-direktiv dräneras bilen på miljöfarliga vätskor och varje beståndsdel tas om hand och sorteras noggrant utifrån material för att kunna återvinnas. Olika metaller särskiljs från varandra för att därefter smältas ner och bli till nya föremål. Fungerande delar kan få nytt liv på andrahandsmarknaden. Genom den säkra hantering som erbjuds vid en auktoriserad bilskrot minimeras miljöpåverkan i samband med skrotningen. I förlängningen innebär processen ett led i dess kretslopp som ur miljösynpunkt är av yttersta vikt att upprätthålla.

12 Mar 2020