Lastbilens historia

De flesta vet såklart mer eller mindre om vad en lastbil är och hur den fungerar. Dock är inte alla medvetna om dess historia. I den här texten kan man lära sig mer om lastbilens uppkomst och dess tidiga utveckling.

Byggdes första gången 1891

Världens allra första lastbil byggdes redan 1891 av det tyska företaget Daimler. Den första lastbilen bygg i Sverige var inte långt därefter – redan 1897 tillverkades den första svenskbyggda lastbilen av företaget Scania. En av de första längre turerna ägde rum den 17:e maj år 1900, en tur som (med dagens mått mätt inte alls är särskilt lång) gick mellan Göteborg och Kungsbacka.

Lastbilen köptes in av ett bryggeri i Göteborg, J. A. Pripp & Son, och tillverkades av det tyska företaget Motorfahzeug- und Motorenfabrik Berlin Aktien Gesellschaft. Vikten som lastbilen klarade av var mycket för sin tid – hela 3 ton kunde den bära på slät väg. Den gick dock inte särskilt fort med sina 4, 7, 10 eller 14 kilometer i timmen (beroende på inställd hastighetsnivå).

Komplement till hästar

När lastbilen introducerades för världen ansågs den först vara ett komplement till mer klassiska färdsätt, så som hästdragna lastvagnar och sjöfartstransporter. Under 1900-talets andra decennium exploderade dock lastbilsutvecklingen snabbt. Från att först ha varit utrustade med kedjedriftssystem och gummidäck kom sedan det mer robusta kardandriftssystemet samt tryckluftsdäck.

När året blev 1929 gav sig Volvo in i leken genom att lansera sin första lastbilsmodell LV64 LF (Long Frame). Fyra år senare kom Scania Vabis första lastbil med boggi, modell 355.

Bensinmotorerna ersattes

Under andra världskriget stannade utvecklingen av lastbilarna av en del, detta trots att lastbilar blev en ganska viktig del av arméerna. Efter andra världskrigets slut och mot 1950-talets början, ersattes de klassiska bensinmotorerna och rudimentära dieselförbränningsmotorerna av effektiva dieselmotorer, något som ledde till att lastbilarna blev båda längre och tyngre.

Blev mycket populär

Under nästkommande decennium, det vill säga 1960-talet, blev lastbilen det mest använda transportmedlet. Att lastbilens popularitet ökade så explosionsartat berodde bland annat på kraftiga förbättringar av både infrastrukturen och själva lastbilarna.

Under 1980-talet började man att tänka mer på klimatet och miljön, något som ledde till att även lastbilarna blev miljövänligare. Samtidigt utvecklades och effektiviserades motorerna snabbt tillsammans med att nya luftfjädringssystem lanserades.  Under 1900-talet fortsatte miljöutvecklingen, varpå datorerna nu började utgöra en större del av lastbilarna med hjälp av olika IT-lösningar.

12 Jul 2017