Så hittar du rätt laddare till din elbil

Uppdaterad: 24 mars 2021

Fler väljer idag att köpa en elbil. Detta av naturliga skäl: en elbil är ett sätt att bidra till en bättre värld, minska avgaserna och den egna påverkan på miljön. Att dagens elbilar dessutom erbjuder en avsevärt mycket högre prestanda, ser bättre ut och erbjuder bättre körglädje - och köregenskaper - än föregångarna spelar också en given roll till varför fler väljer denna lösning.

Baserat på det senare kan man även anta att elbilen inom loppet av några år kommer att vara det självklara valet för de allra flesta. Mycket tyder på att vi ännu bara befinner oss i lindan av den tekniska utvecklingen och att de större biltillverkarna - Audi, Volvo, Volkswagen med flera - har några ess i rockärmen som presenteras inom kort. Dessa kommer säkerligen att innebära att det enda negativa med en elbil snart är ett minne blott: den höga prislappen.

Elbilar är fortfarande dyrare än den traditionella bilen och det ligger naturligtvis denna lösning i fatet. Det dröjer emellertid inte länge innan priserna kommit ner till mer anständiga nivåer och då dessutom det snart kommer en andrahandsmarknad att tala om på allvar så kommer gemene man ha råd att ta denna investering.

Viktiga punkter om laddare till en elbil

Det är bra, men hur ska man tänka gällande elbilen och laddningen av densamma? Rätt laddare är avgörande och vi tänkte gå igenom lite kring denna och hur man ska tänka inför ett köp. Det blir enklast om vi radar upp några viktiga punkter om laddare till en elbil och genom dessa också, förhoppningsvis, rätar ut några frågetecken.

  • Du behöver en laddbox. Först och främst: det är möjligt att ladda en elbil i ett vanligt uttag. Det är emellertid en lösning som innebär en ökad risk för brand. Laddningen kommer att ske okontrollerat, uttaget kan bli överhettat och en brand kan komma som en följd av detta. En sådan laddning kan ske i yttersta nödfall och om du exempelvis befinner dig i din sommarstuga. Vid andra, mer regelbundna laddningar så ska du ha en laddare avsedd för din elbil och du ska investera i en laddbox som monteras på väggen - eller på en stolpe - i- eller i anslutning till din bostad. Skillnaden - utöver att en laddbox är säkrare - är att den, oavsett modell, kommer att erbjuda en högre effekt än ett vanligt vägguttag. Laddningen går, helt enkelt, fortare.
  • Elektriker ska sköta installationen. Då du hittat en laddare till din elbil så finns två alternativ gällande installationen. Det ena är att tjänsten är inkluderad i köpet och att du får installationen utförd av återförsäljaren. Det andra alternativet innebär att du kontaktar en elektriker som sköter arbetet. Du ska inte - och får inte - installera din laddare till din elbil på egen hand. Viktigt är att det finns en strömbrytare inkopplad också. Den kan vara av Typ B eller av Typ A.
  • Välj rätt effekt. De flesta villor har en huvudsäkring på 16 A, men det finns även de med högre - exempelvis 20- eller 25- eller till och med 32 A. Du ska välja en laddare som matchar säkringen i ditt hus. Det vanligaste är att man har en enfasladdare 16 A i hemmet - det motsvarar i så fall en effekt på 3.7 W/timme. Skulle man - vilket många gör idag - uppgradera systemet till en trefasladdare 16 A så får man högre prestanda. Det innebär att en dryg timmes laddning ger en möjlighet att åka 55 km. Fler går över från enfasladdare till trefas och detta då trefasladdning ger tydligare effekt och erbjuder en snabbare laddning. Enfasladdning fungerar, men den behöver planeras bättre och där all laddning sker exempelvis över natten.
  • Välj smarta lösningar. Många laddare idag går att koppla upp mot bostadens wifi. Det ger möjlighet att styra laddningen via exempelvis en smartphone och i och med detta också starta- och avbryta laddning när man vill. En annan smart lösning är att koppla upp sig mot elnätet och ladda då elen kostar som minst. Detta sker automatiskt och det går att tjäna mycket pengar genom detta. Tänk bara då elpriserna går upp. Idag är de relativt låga, men så kommer det inte att vara för evigt.
29 Mar 2020