Utveckling av elbilar i framtiden

Med regeringens aviserade skattelättnad på elbilar har fokus kommit på de elbilar som marknaden just nu håller på att utveckla. Vad är då på gång, på elbilsmarknaden, förutom Elon Musks elbil Tesla? Det är ju inte enbart Elon Musk som står bakom konceptbilen Tesla. Här hittar vi även Martin Eberhard och Marc Tarpenning som finansierade företaget i dess linda. Elon Musk har sedan bilen tagits fram gått vidare för att utveckla raketer som siktar på en framtida bemanning av mars(!) med sin Space X och sin last Zuma, som ingen verkar veta vad den innebär.

Regeringen tvingar fram elbilsutvecklingen

Vad regeringen vill med de kommande skattelättnader av elbilar och alla bilar,  med lägre utsläpp av koldioxid och kväveoxid, är att tvinga fram fler elbilar och få konsumenter att köpa bilar med så låga utsläpp som möjligt. Att elbilar kan på andra sätt påverka miljön negativt är inte en helt oäven tanke. Det kommer att krävas stor energikonsumtion för att dels tillverka de starka batterier som elbilar kommer att kräva, som att tanka batterierna som ska driva bilarna framåt. Trafikverket och Energimyndigheten har gjort en studie av bilbatterier som energikrävande med stora utsläpp, som Elon Musk har reagerat negativt på. Som svar har han twittrat och menat att Teslas Model Ss utsläpp motsvarar åtta års drift av bensinbil och att Teslas batterifabrik drivs av förnybar energi. 

Vi kan inte döma ut elbilarna – än

Än så länge kanske det är för tidigt att döma ut bilbatterier som energislösare. Framtiden lär få utvisa hur energikrävande både tillverkningen och förbrukningen av elbatterierna kommer att vara. Däremot är frågan relevant. Vi har historien med dieselbilar att lära av, för att inte tala om etanolbilarna. För femton år sedan trodde vi att etanol var framtidens bilbränsle tills vi insåg etanolens tillverkning som lika illa som bensinförbrukningen. Däremot ska vi vara positiva till försöken, även om vi inte kommer rätt på en gång, behöver vi en utveckling som går mot alltmer miljövänliga bilparker.

Kina föregångsland vad gäller elbilar

I Kina går man också framåt mot elbilsanvändning. I kinesiska Shenzhen har de tagit fram en helelektrisk bussflotta, rapporterar aktuellhållbarhet.se. Där har de ersatt sina gamla dieselbussar med 16.000 elbussar för att reducera sitt koldioxidutsläpp med 1, 35 miljoner ton per år. Man räknar med att minska bränsleåtgången med 345.000 ton. Nästa steg i elbilsutvecklingen går mot att ersätta taxibilarna mot elbilar. De har redan hunnit byta ut mer än 60 procent av taxibilarna mot elbilar och målet här att alla taxibilar ska var utbytta 2020. Att Kina visat intresse av att minska sina bussar och bilar är välkommet, eftersom landet är världens största marknad, och har länge lidit av miljöförstörelse i luften och vattnet.

Hur ser den svenska marknaden ut?

Nu väntar vi på den svenska marknaden för elbilar. Du kanske redan har skaffat dig en sådan? Har du den i ditt garage, eller var parkerar du den? Ett stort problem som regeringen behöver lösa är att få fram fler stationer för elpåfyllning. Än så länge ser vi att de flesta endast finns i storstäderna, men ska landsbygden, där bilarna är livsnödvändiga, byta ut sina bilparker måste batteristatioenrna bli fler där. Bor du i exempelvis Göteborg kan du satsa på ditt garage och välja vilka slags gargaportar du önskar till ditt garage. Läs mer på garageportargöteborg.se.

6 Feb 2018