Vanliga hjälpmedel för transport och frakt

Beroende på vad det är man ska frakta, finns det olika saker man kan använda till sin hjälp. Ska man skicka något viktigt med posten är det till exempel vanligt att man använder ett rekommenderat brev, så att man är säker på att rätt mottagare verkligen hämtar ut brevet. För större saker som inte är paketerade, bulklast, kan det istället vara en IBC tank som är lösningen.

IBC tank

En IBC tank används ofta för att frakta bulklast. Men det är också vanligt att man använder en sådan för att frakta farliga ämnen i olika slag. Det finns flera praktiska utmaningar om man som oerfaren privatperson ska använda sig av IBC tankar. Dels ställer det krav på att man använder rätt fordon. Därutöver gäller det också att se till att man har behörighet att frakta en IBC tank. En IBC tank med en volym på 1 000 liter, fylld med till exempel vatten, kommer att väga närmre ett ton.

Rekommenderat brev

Det är vanligtvis endast mindre saker som används med rekommenderat brev. Syftet är inte sällan att man vill försäkra sig om att det är rätt person som mottar brevet, då legitimation krävs för att hämta ut det. Det kan till exempel lämpa sig om man ska posta nycklar, avtal eller något annat viktigt.

Det finns exempel när även rekommenderade brev inte har kommit fram eller blivit skadade. I några exempel har personerna som skickat sakerna haft svårt att få ut ersättning från Posten. Detta även om det gäller saker vars värde enkelt kan ersättas, till exempel en mobil eller någon annan mindre värdesak som ibland skickas med rekommenderat brev.

Bandmaskin

En bandmaskin är visserligen något som privatpersoner sällan använder, men som kan vara en mycket effektiv hjälp vid frakt och transport för företag. Genom att placera paketet i bandmaskinen läggs automatiskt band runt paketet, vilket gör det säkrare för transport. För att det ska vara värt att investera i en dylik maskin krävs givetvis att man skickar paket ofta. För en privatperson skulle det väldigt sällan vara värt att köpa. Dessutom bör det vara grejer som behöver extra säkerhet under frakten, vilket till exempel vykort inte kräver.

Tänk på tullen – oavsett vad som skickas

Om du beställer något från utlandet kan det hända att paketet fastnar i tullen och att du får betala en avgift. Avgiften är inte alltför billig, så det är något de flesta vill undvika. Vissa e-butiker erbjuder kunderna att märka paketet som en gåva, vilket ska minska risken att behöva betala tullavgift, men det är absolut ingen garanti.

Läs mer om miljövänlig transport som sparar tid och pengar.

30 Aug 2017