Vet du var du är?

Företag och organisationer tillbringar mycket körtid i sina fordon. Det är inte alltid man vet till 100% var man befinner sig. Och dessutom hålla koll för att kunna redovisa körsträckan.

Det moderna livet är krävande på många sätt. Ständigt finns ett antal val att ta ställning till, för att sedan fundera resten av dagen över om man valde fel. Vi är inte få som tillbringar en stor del av arbetsdagen i ett fordon. En del av oss far som skållade troll och besöker kunder. Andra levererar varor till höger och vänster.

Att föra en körjournal är en del av jobbet då man arbetar inom vissa yrken. Tiden då man utförde den uppgiften med papper och penna är förstås förbi sedan länge. Redovisningen däremot kommer inte att försvinna inom överskådlig framtid utan den har bara funnit nya vägar.

En uppkopplad tjänst

En GPS är standardutrustning i de allra flesta tjänstefordon. Den hjälper inte bara den vilsne föraren att hitta rätt utan ger också nyttig information om mycket annat. Till exempel kortaste väg till nästa delmål. Eller andra viktiga mål som närmaste bensinstation eller bästa lunchstället. För att inte tala om det godaste kaffét. Och, javisstja, kunderna och deras adresser…

Hur underlättar man allt arbete på bästa sätt? För det är ju när man besöker kunder och levererar varor som du och företaget tjänar pengar, inte när man sitter på kontoret och obehagssvettas över redovisningen. Ändå är detta en ofrånkomlig del av det hela. Reseräkningar måste fyllas i och lön beräknas. För många är också trängselskatt en realitet som måste hanteras på enklaste sätt. Svaret är att man bygger ihop allt och skaffar en GPS Körjournal.

Enkel och anpassad redovisning

När du väljer att använda en tjänst som GPS Körjournal ska du givetvis se till att den anpassas till Skatteverkets regler. På så vis kan du enkelt föra in alla nödvändiga uppgifter och överföra dem när det är dags att redovisa. En bra GPS Körjournal ska innehålla allt du behöver. Allt från möjlighet att hålla reda på trängselskatt och CO2 till reseräkningar och serviceuppföljning. Du kommer att känna det stora värdet av körjournalen när din vardag blir enklare och du får mer tid över till annat.

Rätt utrustning i bilen ger maximal effektivitet och en enklare och förhoppningsvis kortare arbetsdag. En GPS är kanske inte nödvändigt för alla chaufförer - men att hålla koll på körningen är däremot alltid helt väsentligt för komma dit man vill.

30 Sep 2020