För- och nackdelar med att ta körkort i en storstad

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Större städer – framför allt Stockholm – har betydligt lägre andel körkortstagare som klarar provet på första försöket, i förhållande till många andra platser i landet. 

Det här kan jämföras med hur det ser ut i många andra städer – framför allt längs kusten i Norrland – där andelen förare som klarar provet på första försöket är mycket hög. Men innebär det per automatik att de är bättre förare? Troligtvis inte, även om det inte går att säga med hundra procents säkerhet. 

Många faktorer samverkar

Det finns över 130 orter i landet där man kan köra upp. Alla dessa orter har inte bara olika inspektörer och trafikmiljöer, utan också olika provtagare. Siffrorna visar nämligen att provtagarnas anmälningssätt och ålder skiljer sig åt en del, beroende på vilken ort man tittar på. 

En annan faktor som kan spela in är hur erfarna förarprövarna är. På en del orter är det väldigt få prov som genomförs, åtminstone i jämförelse med de mer upptagna kontoren i till exempel Stockholm. Kan erfarenheten hos provförrättarna i Stockholm göra dem hårdare, och faktiskt bättre på att bedöma hur provtagarna kör?

Att faktiskt reda ut detta är svårt. Det finns troligen fler variabler än så att ta hänsyn till, och datan är inte helt klar på saken. Att säga att det skulle vara svårare att ta körkort i Stockholm än i Luleå är dock inte nödvändigtvis helt sant. 

Krävande moment i storstäder

De flesta kan nog hålla med om att man ställs inför fler krävande moment i storstäder som Stockholm. I samma veva kan många från mindre orter anse att det är stressigt eller svårt att köra i Stockholm. Bilförare från Stockholm verkar dock inte ha samma problem med att köra i mindre orter. Således finns en bred uppfattning om att det helt enkelt kräver mer av föraren att köra bil i huvudstaden. Men kan det också ha något med vilken körskola man väljer?

Körskolor

Det är ingen hemlighet att det är enkelt att hitta en körskola i större städer som Stockholm. Trots det goda urvalet klarar sig fortfarande förare utanför storstäderna bättre. Om det har någonting med körskolornas förmåga att göra är osannolikt, men går rent krasst går det troligtvis inte att utesluta eftersom det inte finns tillräckligt med data. 

Samtidigt finns det inte heller något som pekar på att det skulle vara sämre att gå till en körskola i Stockholm än i någon annan stad. Troligen bör man kunna dra nytta av fördelen att det finns så många av dem. Det finns helt enkelt större möjligheter att hitta en körskola man verkligen är nöjd med. Läs mer om att ta körkort på körskola i Stockholm på: http://www.körskolastockholm.biz.

22 May 2018